stage director — Tihon Tikhomirov
camera — Sergey Sirotenko
editor — Olexiy Gontcharouck
production — Antistatic Pictures

cast
Vita Smachelyuk
Ignat Dozo
Nastya Tsyrulnyk
Marina Danilova
Juli Khromtsova
Alla Pljasovica
Ira LAN' Ponomarenko

make-up — Anastasiya Vaskovskaya
hair-do — Maksim Kaida
style — Lena Ivanova, Ira LAN' Ponomarenko
clothes — IVANOVA

Music — David Lynch, LORN, Planningtorock
www.lenaivanova.com
© 2012 Antistatic Pictures

There is more to watch

Back to Top